CÔNG TY CỔ PHẦN NI VIỆT ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CÂN CHẤT LỎNG TỰ ĐỘNG TRONG VIỆC PHA CHẾ THUỐC PHÂN BÓN

Công ty cổ phần Ni Việt tuy thuộc ngành công nghiệp nhưng sản phẩm làm ra và sứ mệnh hướng đến sự phát triển mãnh liệt của nền nông nghiệp nước nhà – Phát triển một ngành hoá chất phân bón thân thiện với môi trường và vì sức khoẻ con người. Bản chất về lợi ích của người công nhân và người nông dân là một, vì sự nghiệp phát triển của Ni việt là phục vụ nông dân, nông nghiệp, nông thôn nên quy trình sản xuất cũng tuân thủ chuẩn xác từ “mi-li-gram”.

XEM TIẾP

12