• Sau khi nhận đơn hàng, nhân viên BAO TIN SOFTWARE & AUTOMATION sẽ liên hệ trực tiếp khách hàng để xác nhận đơn đặt hàng.
  • Nhân viên BAO TIN SOFTWARE & AUTOMATION sẽ giao hàng đến quý khách tại địa điểm khách hàng đã cung cấp trong đơn hàng. Trong trường hợp khách hàng đi vắng, chúng tôi sẽ ủy thác cho người khác nhận và thanh toán thay.
  • Đối với đơn hàng phần mềm: khách hàng khu vực TP.HCM được miễn phí phí giao hàng, ngoài khu vực TP.HCM khác khách hàng chịu chi phí giao hàng theo thỏa thuận giữa hai bên.
  • Đối với đơn hàng thiết bị: khách hàng khu vực TP.HCM được miễn phí phí giao hàng, ngoài khu vực TP.HCM chúng tôi sẽ ủy nhiệm giao hàng cho đơn vị vận chuyển và phí khách hàng chịu theo qui định của bên vận chuyển.
  • Chúng tôi giao hàng toàn quốc theo yêu cầu của khách hàng.