BẢNG CHÀO GIÁ SẢN PHẨM CHO THUÊ

QUẢN LÝ CỬA HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương trình khuyến mãi “MẠNH MẺ” & trãi nghiệm “THẢ GA”

✅ Phần mềm “Quản lý cửa hàng thương mại” áp dụng cho doanh nghiệp, tư nhân, nhà máy sản xuất…
✅ Thời gian khuyến mãi áp dụng từ: 25/10/2023 đến hết ngày 25/11/2023.
✅ Khách hàng được trãi nghiệm dùng thử sản phẩm 30 ngày.
✅ Giá thuê sản phẩm được giảm 20% so với giá niêm yết.
✅ Đăng ký ngay: để nhận kèm gói khuyến mãi “Mạnh Mẽ” gồm:
👉 Thuê 12 tháng tặng kèm 1 tháng.
👉 Thuê 24 tháng tặng kèm 3 tháng.
👉 Thuê đủ 6 năm tặng luôn sản phẩm.
✅ Những lợi ích và tính năng của sản phẩm giúp khách hàng giải quyết các khó khăn khi dùng sản phẩm Commercial Store ( Cửa hàng thương mại “BT-PMS-CS2”).
✅ Nền tảng:
📌 Hệ thống áp dụng trên nền tảng: Window, IOS, Adroid, PDA…
📌 Hệ thống bảo mật dữ liệu cao.
📌 Data được lưu trữ tại DataCenter đạt tiêu chuẩn quốc tế.
📌 Phần mềm được xây dựng theo qui trình chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng.
📌 Đặc biệt hỗ trợ kết nối các thiết bị và dụng cụ thông minh: cân, đo, đong đếm, máy quét QR, PDA…

Bản chuẩn
Base
đ 950.000 ⬇ 750.000đ Miễn phí đào tạo
1. Số cửa hàng : 1
2. Người dùng: 5
3. Kho thương mại : 1
4. Đơn hàng bán
5. Đơn hàng mua
6. Công nợ nhà cung cấp
7. Công nợ khách hàng
8. Bảng giá mua tự động
9. Bảng giá bán tự động
10. Thống kê
🎁 Tặng kèm 1 App Mobile quản lý trên điện thoại.
🎁 Thuê 12 tháng tặng kèm 1 tháng.
🎁 Thuê 24 tháng tặng kèm 3 tháng.
🎁 Thuê 6 năm tặng luôn sản phẩm.
Nâng Cao
AVANCE
đ 1.600.000 ⬇ 1.280.000đ Miễn phí đào tạo
1. Số cửa hàng : 1
2. Kho sợi - Kho mộc - Kho thương mại
3. Số lượng người dùng: 10
4. Đơn hàng bán
5. Đơn hàng mua
6. Công nợ nhà cung cấp
7. Công nợ khách hàng
8. Bảng giá mua tự động
9. Bảng giá bán tự động
10. Thống kê
11. Cảnh báo sắp hết hàng tồn kho - Hàng hết hạn sử dụng qua Mobile
🎁 Tặng kèm 3 App Mobile quản lý trên điện thoại.
🎁 Thuê 12 tháng tặng kèm 1 tháng.
🎁 Thuê 24 tháng tặng kèm 3 tháng.
🎁 Thuê 6 năm tặng luôn sản phẩm.
Mở Rộng
FULL
đ 2.500.000 ⬇ 2.000.000đ Miễn phí đào tạo
1. Số cửa hàng : 2
2. Kho sợi - Kho mộc - Kho thương mại
3. Quản lý kệ chứa hàng
4. Quản lý hàng tồn theo từng kệ chứa hàng
5. Số lượng người dùng: 20
6. Đơn hàng bán
7. Đơn hàng mua
8. Công nợ nhà cung cấp
9. Công nợ khách hàng
10. Bảng giá mua tự động
11. Bảng giá bán tự động
12. Thống kê
13. Cảnh báo sắp hết hàng tồn kho - Hàng hết hạn sử dụng qua Mobile
🎁 Tặng kèm 7 App Mobile quản lý trên điện thoại.
🎁 Thuê 12 tháng tặng kèm 1 tháng.
🎁 Thuê 24 tháng tặng kèm 3 tháng.
🎁 Thuê 6 năm tặng luôn sản phẩm.
BẢNG CHÀO GIÁ SẢN PHẨM CHO THUÊ

QUẢN LÝ NHÀ MÁY NHUỘM

Chương trình khuyến mãi “MẠNH MẺ” & trãi nghiệm “THẢ GA”

✅ Phần mềm “Quản lý nhà máy nhuộm” áp dụng cho doanh nghiệp, tư nhân, nhà máy sản xuất…
✅ Thời gian khuyến mãi áp dụng từ: 25/10/2023 đến hết ngày 25/11/2023.
✅ Khách hàng được trãi nghiệm dùng thử sản phẩm 30 ngày.
✅ Giá thuê sản phẩm được giảm 20% so với giá niêm yết.
✅ Đăng ký ngay: để nhận kèm gói khuyến mãi “Mạnh Mẽ” gồm:
👉 Thuê 12 tháng tặng kèm 1 tháng.
👉 Thuê 24 tháng tặng kèm 3 tháng.
👉 Thuê đủ 6 năm tặng luôn sản phẩm.
✅ Những lợi ích và tính năng của sản phẩm giúp khách hàng giải quyết các khó khăn khi dùng sản phẩm Commercial Store ( Nhà máy nhuộm “BT-PMS-CS2”).
✅ Nền tảng:
📌 Hệ thống áp dụng trên nền tảng: Window, IOS, Adroid, PDA…
📌 Hệ thống bảo mật dữ liệu cao.
📌 Data được lưu trữ tại DataCenter đạt tiêu chuẩn quốc tế.
📌 Phần mềm được xây dựng theo qui trình chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng.
📌 Đặc biệt hỗ trợ kết nối các thiết bị và dụng cụ thông minh: cân, đo, đong đếm, máy quét QR, PDA…

Bản chuẩn
Base
đ 1.500.000 ⬇ 1.200.000đ Miễn phí đào tạo
1. Nhà máy nhuộm : 1
2. Người dùng: 10
3. Kho nguyên liệu - Kho sản xuất nhuộm - Kho thành phẩm nhuộm
4. Đơn hàng gia công nhuộm
5. Công nợ nhà cung cấp
6. Công nợ khách hàng
7. Bảng giá mua tự động
8. Bảng giá bán tự động
9. Thống kê
10. Cảnh báo sắp hết hàng tồn kho, hàng tồn kho quá hạn qua điện thoại tự động.
🎁 Tặng kèm 1 App Mobile quản lý trên điện thoại.
🎁 Thuê 12 tháng tặng kèm 1 tháng.
🎁 Thuê 24 tháng tặng kèm 3 tháng.
🎁 Thuê 6 năm tặng luôn sản phẩm.
Nâng Cao
AVANCE
đ 2.500.000 ⬇ 2.000.000đ Miễn phí đào tạo
1. Nhà máy nhuộm : 1
2. Người dùng: 15
3. Kho nguyên liệu - Kho sản xuất nhuộm - Kho thành phẩm nhuộm - Kho hóa chất
4. Trạm cân thuốc nhuộm - Trạm cân trợ chất nhuộm
5. Đơn hàng gia công nhuộm
6. Công nợ nhà cung cấp
7. Công nợ khách hàng
8. Bảng giá mua tự động
9. Bảng giá bán tự động
10. Thống kê
11. Cảnh báo sắp hết hàng tồn kho, hàng tồn kho quá hạn qua điện thoại tự động.
🎁 Tặng kèm 3 App Mobile quản lý trên điện thoại.
🎁 Thuê 12 tháng tặng kèm 1 tháng.
🎁 Thuê 24 tháng tặng kèm 3 tháng.
🎁 Thuê 6 năm tặng luôn sản phẩm.
Mở Rộng
FULL
đ 3.500.000 ⬇ 2.800.000đ Miễn phí đào tạo
1. Nhà máy nhuộm : 1
2. Người dùng: 30
3. Kho nguyên liệu - Kho sản xuất nhuộm - Kho thành phẩm nhuộm - Kho hóa chất
4. Trạm cân thuốc nhuộm - Trạm cân trợ chất nhuộm
5. Tạo lịch sản xuất
6. Theo dõi tiến độ sản xuất từng công đoạn nhà máy
7. Quản lý sản xuất
8. Đơn hàng gia công nhuộm
9. Công nợ nhà cung cấp
10. Công nợ khách hàng
11. Bảng giá mua tự động
12. Bảng giá bán tự động
13. Thống kê
14. Cảnh báo sắp hết hàng tồn kho, hàng tồn kho quá hạn qua điện thoại tự động.
🎁 Tặng kèm 5 App Mobile quản lý trên điện thoại.
🎁 Thuê 12 tháng tặng kèm 1 tháng.
🎁 Thuê 24 tháng tặng kèm 3 tháng.
🎁 Thuê 6 năm tặng luôn sản phẩm.
KINH DOANH 1:
☎ 0988.898.996 - Mr Lộc
📩KinhDoanh@baotinsoftware.vn
KINH DOANH 2:
☎ 0359.196.974 - Ms Hường
📩KinhDoanh@baotinsoftware.vn