CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân là thông tin mang tính nhận dạng, bao gồm các thông tin sau: Họ và tên, Email, Số điện thoại.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN cam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân sẽ chỉ được khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của khách hàng theo qui định pháp luật như sau:

 • Thu thập thông tin cá nhân khách hàng hỗ trợ tạo tài khoản, quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có)
 • Thu thập thông tin cá nhân khách hàng để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng dịch vụ.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của khách hàng bằng Chính sách bảo mật thông tin, bao gồm những nội dung như dưới đây:

a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN có thể thu thập thông tin về số lần truy cập của khách hàng trên website Baotinsoftware.vn bao gồm: số trang khách xem, số links (liên kết) và những thông tin khách liên quan đến kết nối website Baotinsoftware.vn. Ngoài ra, CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà khách đã sử dụng mỗi lần truy cập vào website Baotinsoftware.vn, bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian…

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN thu thập từ khách hàng sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Thực hiện cung cấp dịch vụ trên website Baotinsoftware.vn
 • Giải quyết khiếu nại với đơn vị thứ 3 (nếu có).
 • Gởi thông báo về các dịch vụ và thông tin mới nhất trên website Baotinsoftware.vn, bao gồm nhưng không giới hạn: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin kỹ thuật, thông tin event mới, thông tin qui định mới, thông tin cảnh báo…Ngoài ra, khách hàng có thể nhận được các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của Baotinsoftware.vn.
 • Trong một số trường hợp thực hiện cần thiết: (a) khi có yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp cung cấp thông tin là chính đáng để bảo vệ quyền lợi của website Baotinsoftware.vn trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền lợi cá nhân của các khách hàng khác wedsite Baotinsoftware.vn (nếu có).
 • Trong một số trường hợp, CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiêm cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin khách hàng sẽ được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của khách hàng vào mục đích nghiêm cứu thị trường cho dự án.

c. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân khách hàng sẽ được tự động lưu trữ, bảo mật trong bộ nhớ máy chủ website Baotinsoftware.vn trong suốt thời gian là khách hàng hoặc khách hàng yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website Baotinsoftware.vn tới số điện thoại hoặc email liên hệ của CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN.

d. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN;
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website Baotinsoftware.vn;
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu bằng văn bản theo qui định pháp luật;
 • Công ty nghiêm cứu thị trường;
 • Cố vấn tài chính, pháp luật và công ty kiểm toán;
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng;

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN

Địa chỉ: B71 Tô Ký phường Đông Hưng Thuận quận 12 TP.HCM

Hotline: 0817.789.789 – 0787.979.979

Email: baotinsoftware@gmail.com

f. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình hoặc liên lạc theo thông tin tại mục (e) với CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi , bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên website Baotinsoftware.vn để đảm bảo CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN cung cấp kịp thời và chất lượng tốt nhất.

g. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại chính sách bảo mật thông tin này.

Khách Hàng tự mọi chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tinđã đăng tải trên website Baotinsoftware.vn. CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Khách Hàng đã đăng tải.

Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại chính sách bảo mật thông tin này và theo qui định của pháp luật, mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng đều là hành vi vi phạm và bj xử phạt theo quy định. CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Khách Hàng theo quy định như sau:

Bước 1: Khách Hàng khiếu nại đến vụ việc liên quan đến thông tin cá nhân của mình với CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên website Baotinsoftware.vn hoặc liên hệ vào số Hotline 0817.789.789 ( sau đây gọi tắt là người khiếu nại)

Bước 2: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN sẽ chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.

Bước 3: trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM & CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 4.0 BẢO TÍN sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.