“Với chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là phát triển phần mềm chuyên dụng quản lý sản xuất các ngành dệt may, thực phẩm, chế biến, năng lượng. BAO TIN SOFTWARE & AUTOMATION đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ và sản phẩm tốt đến với khách hàng trong nước nhầm nâng cao năng suất sản xuất, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh”

Showing all 2 results

HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM
Hiển Thị 9 24 36

BĂNG TẢI ĐỊNH LƯỢNG TỰ ĐỘNG

GIÁ: LIÊN HỆ
Hệ thống băng tải định lượng tự động giúp cho doanh nghiệp tăng hiệu suất và hiệu quả, tiết giảm nhân sự. Nó có thể tối ưu hóa lượng công việc và giảm thời gian chi phí nhân công. Ngoài ra, việc xử lí chính xác số liệu đảm bảo công việc thực thi đúng thời hạn và tính linh động của sản phẩm...

BĂNG TẢI PHÂN LOẠI TỰ ĐỘNG

GIÁ: LIÊN HỆ
Hệ thống băng tải định lượng tự động giúp cho doanh nghiệp tăng hiệu suất và hiệu quả, tiết giảm nhân sự. Nó có thể tối ưu hóa lượng công việc và giảm thời gian chi phí nhân công. Ngoài ra, việc xử lí chính xác số liệu đảm bảo công việc thực thi đúng thời hạn và tính linh động của sản phẩm...